Kodas 190968528  S.Šimkaus g. 15   LT-92126  Klaipėda    Tel/faks. 41 07 75, 41 07 78   El.p. klaipedoskonservatorija@gmail.com

          

.....

 

 

  Klaipėdos
  Stasio Šimkaus
  konservatorija

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Pagrindinis

Priėmimo tvarka

Dokumentai

.

 

 

 

 

 

 
   

 

Naujienos ir renginiai

 

Jubiliejiniai renginiai

- koncertai

- straipsniai spaudoje

Apie konservatoriją

- konservatorijos istorija

- konservatorijos dabartis

- konservatorijos himnas

Bendruomenė

- administracija

- konservatorijos taryba

- skyriai

- klasių auklėtojos

Muzikos atžalos

- festivaliai

- Klaipėdos kultūros erdvės

- įspūdžiai, nuotaikos, akimirkos

- mūsų kūrybos langas

- kalendorius

Naudingos nuorodos

Kolektyvai

Mūsų absolventai

Atgarsiai

Bendrabutis

Kontaktai

Ugdymas karjerai

"MTP PLIUS" projektas

Laisvos darbo vietos

Sąskaitos numeris labdarai:
LT187300010002330254
Swedbank

Norintiems pervesti iki 2 % paramos konservatorijai

 

 

 

 

 

 

 

   

Atsižvelgdami į stojančiųjų pageidavimus organizuojame papildomus stojamuosius egzaminus 2014m.rugpjucio men.

 
   

   

Mieli „šimkiukai“

Nuskambėjus didžiajam Jubiliejiniam koncertui, norime nuoširdžiausiai padėkoti už parodytą vienybę visiems šio renginio organizatoriams, atlikėjams, rėmėjams, partneriams, pagalbininkams, neįtikėtinai gausiai susirinkusiems žiūrovams ir sveikintojams.

Jubiliejiniai metai tęsiasi, tad norėtumėm paprašyti jūsų pagal galimybes ir toliau organizuoti savo ar mokinių koncertus ten, kur jūs esate ir dirbate, bei paskirti juos konservatorijos jubiliejui. Būtume dėkingi, jei apie įvykusius renginius atsiųstumėte trumpą informaciją, kurią patalpinsime konservatorijos svetainėje.

Ačiū aukotojams, padedantiems kaupti lėšas naujam konservatorijos fortepijonui įsigyti. Jūs prisidedate prie kilnaus tikslo siekimo. Mūsų sąskaitos numeris – LT187300010002330254 AB „Swedbank“, mokėjimo paskirties skiltyje nurodyti: „Konservatorijos fortepijonui“.

 

Linkėdami visokeriopos sėkmės ir su gilia pagarba

šimkiečiai ir šimkiukai iš S. Šimkaus g. 15.

_____________________________________________________________________________

 

   

 

Naujam konservatorijos fortepijonui jau paaukota 25436,00 Lt.

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijai - 90!

 

2013 - 2014 mokslo metai skelbiami jubiliejiniais metais, skirtais konservatorijos absolventams.

 

 

 

Mielieji, brangieji, šauniausieji ir kūrybingiausieji!

Buvę ir esami - gerbiami mokytojai ir mokiniai!

 

Su begaline atsakomybe ir labai nuoširdžiai sveikinu visus

garbingo Stasio Šimkaus konservatorijos

90 - ojo jubiliejaus proga!!!

 

Visos bendruomenės vardu dėkoju už pasiaukojančią tarnystę didžiajam muzikos menui. Tesaugo Dievas mus ir ateities kartas.

 

Nuoširdžiai jūsų

direktorė Loreta Jonavičienė.

 

 

2013 - 2014 mokslo metų ugdymo laikotarpiai:

 

Klasės

Ugdymo proceso pradžia

Ugdymo proceso pabaiga

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

9 - 11

2013-09-02

2014-06-06

35

12

2013-09-02

2014-05-29

34

 

Mokinių atostogos numatomos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2013-10-28

2013-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2013-12-23

2014-01-03

Žiemos

2014-02-17

2014-02-18

Pavasario (Velykų)

2014-04-14

2014-04-18

 Vasaros: 9-11 kl.

                12 kl.

2014-06-09

2014-05-30

2014-08-31

2014-08-31

 

2013 - 2014 mokslo metų ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

 

I pusmetis:  rugsėjo 2 d. – sausio 17 d.,

II pusmetis:  sausio 20 d. – birželio 6 d.

 

______________________________________________________________________________________________

 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos 2013 metų brandos egzaminų sesijos rezultatai:

 

2013 metais brandos atestatus gavo visi abiturientai, du iš jų - su pagyrimu!

 

 Lietuvių kalbos ir literatūros VBE: 

Aukščiausi balai: 93, 91, 91, 90, 87 ...

Balų vidurkis: 51 balas;

48 % abiturientų gavo aukštesnius nei 50 balų įvertinimus!

  Užsienio kalbos (anglų) VBE: 

Aukščiausi balai: 95, 93, 91, 88, 87, 86 ...

Balų vidurkis: 50 balų;

41 % abiturientų gavo aukštesnius nei 50 balų įvertinimus!

  Užsienio kalbos (rusų) VBE: 

Aukščiausi balai: 100, 89, 84 ...

Balų vidurkis: 91 balas;

100 % abiturientų gavo aukštesnius nei 80 balų įvertinimus!

  Muzikologijos MBE: 

Aukščiausi pažymiai:  10, 9, 8  ...

Pažymių vidurkis:  8 ;

51 % abiturientų muzikologijos egzaminą išlaikė aukštesniu nei 7 įvertinimu!

 

Mūsų abiturientai įstojo į šias aukštąsias mokyklas:

 

Aukštoji mokykla

Specialybė

Įstojusių skaičius

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (klarnetas)

2

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (trombonas)

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (dainavimas)

2

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (trimitas)

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (mušamieji)

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (birbynė)

2

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

atlikimo menas (akordeonas)

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija atlikimo menas (kanklės) 1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

muzikos teorija ir kritika

1

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

vaidybos studijos

2

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

muzikos pedagogika 1

Vytauto Didžiojo universitetas, Muzikos akademija

atlikimo menas (dainavimas)

1

Vytauto Didžiojo universitetas, Muzikos akademija

atlikimo menas (džiazas (fortepijonas))

1

Klaipėdos universitetas, Menų fakultetas

atlikimo menas (saksofonas)

1

Klaipėdos universitetas, Menų fakultetas

atlikimo menas (violončelė)

1

Klaipėdos universitetas, Menų fakultetas

atlikimo menas (dainavimas)

2

Klaipėdos universitetas, Menų fakultetas

atlikimo menas (džiazo vokalas)

1

Klaipėdos universitetas, Menų fakultetas

muzikos pedagogika

5

Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas

ekonomika

1

Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas

automechanika

1

Klaipėdos valstybinė kolegija, Technologijų fakultetas

statyba

1

Klaipėdos valstybinė kolegija, Socialinių mokslų fakultetas

kultūrinės veiklos vadyba

1

Socialinių mokslų kolegija

sveikatingumo ir grožio verslas

1

Vilniaus kolegija, Menų fakultetatas

populiarioji muzika 1
     

   * Įstojusiųjų sąrašas dar tikslinamas.

 

   
 

 

   

       

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija

Adresas: S. Šimkaus g. 15  LT-92126  Klaipėda

Tel./faks: 8 46 410775, 8-46 410778

El.paštas: klaipedoskonservatorija@gmail.com

Teisinė forma - biudžetinė įstaiga

Savininkas - Valstybė.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija -
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

Juridinio asmens kodas: 190968528